CHÚNG MÌNH ĐÃ CÓ VISA CANADA

Chào các bạn,

Rất vui mừng ngày 24/06/2021 chúng mình đã có visa Canada cho cả 2 vợ chồng.

Mình có Student Visa

Vợ mình có Open Work Permit Visa

Chặng đường dài đã thêm 1 bước tiến đáng kể trong quá trình định cư Canada mà mọi người vẫn vui vẻ nói là Đường lên đỉnh OlymPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *