[Fact 2] What is your level of education?

Sau khi đã tìm hiểu về Fact 1 về độ tuổi định cư Canada, các bạn sẽ cần tiếp tục quan tâm đến Fact 2: Bằng cấp.

Câu hỏi dưới đây chụp lại màn hình từ đường link tính điểm định cư theo diện Express Entry:

https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp

Theo như thông tin của Express entry hỏi về Trình độ học vấn, chúng ta có các level như sau (tạm dịch):

  • Chưa học hết chương trình THPT.
  • Đã học xong chương trình THPT.
  • Chương trình Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 1 năm.
  • Chương trình Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 2 năm.
  • Có bằng Cao đẳng, đại học (khóa học ít nhất 3 năm).
  • Có 2 bằng cấp, trong đó ít nhất có 1 bằng Cao đẳng, đại học (khóa học 3 năm).
  • Thạc sĩ, tiến sĩ.
  • Giáo sư.

Như vậy có thể hiểu đơn giản là trình độ bằng cấp càng cao thì sẽ càng được cộng nhiều điểm cho mục “Học vấn” trong hồ sơ Express Entry. Số điểm withraw gần đây (cuối 2019 – đầu năm 2020) là khoảng 460-475 điểm, như vậy có thể thấy các ứng viên chỉ có 1 bằng cấp gần như không có cơ hội trong cuộc chạy đua này.

[to be continue]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *