Chuyện định cư tại Canada, con đường nào dành cho bạn? – P1

Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề định cư và những cách có thể giúp bạn ở lại định cư tại Canada hay còn hay gọi là lấy thẻ xanh Canada, nhưng mình sẽ gọi theo đúng ngôn ngữ của chính phủ Canada: Permanent Resident (PR) và xa hơn nữa là Citizen.

OK, Let’s start!

Tổng quan: Canada hiện tại đến thời điểm mình viết bài này (Tháng 9 / 2019) là một trong những quốc gia có chính sách định cư dễ dàng cho cư dân quốc tế đáp ứng đủ điều kiện. Có rất nhiều chính sách được chính phủ đưa ra nhằm thu hút cư dân chất lượng cao từ các nước khác.

  1. Đầu tư (Investor).
  2. Lao động có chuyên môn cấp cao (Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Global Talent Stream).
  3. Startup – Các cty khởi nghiệp.
  4. Sinh viên quốc tế có bằng cấp cao (Master stream, …).
  5. Chương trình riêng theo nhu cầu của mỗi tỉnh bang (PNP).
  6. Các chương trình cho các khu vực đang phát triển (Rural Northern Program, Atlantic Immigration Pilot Program…)

Nhìn trên danh sách này thì cũng có thể thấy rõ điều kiện để đáp ứng được cho từng loại là rất khác nhau. Tuy nhiên vẫn có điểm chung, xin nhắc lại Canada có chính sách thu hút nguồn nhập cư chất lượng cao, hay nói cách khác là bạn phải mang lại lợi ích cho đất nước Canada nhiều hơn so với Công dân gốc Canada, không gây thêm thiệt hại cho Canada thì chúng tôi chào mừng bạn.

Chi tiết cho từng diện chúng ta sẽ tiếp tục vào các phần tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *