Hello Canada!

Chào các bạn! Đây là bài viết đầu tiên của blog này và cũng là khởi đầu cho hành trình Canada của 2 vợ chồng mình. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng mình tin rằng sẽ đi đến…

Continue Reading